Vertel een beklijvend verhaal


Vorige week gingen we uitgebreid in op het aspect gebruikersvoordelen en hoe je die op een beursstand vorm kan geven. Vandaag willen we nog een stapje verder gaan: de gebruikersvoordelen die u in de verf wilt zetten, mogen niet als los zand aan elkaar hangen. Door ze onder te brengen in een logisch coherent en beklijvend verhaal zorgt u ervoor dat bezoekers ze na afloop makkelijker kunnen herinneren en reproduceren. Storytelling heet dat met een nieuwerwets woord. Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld?

Het menselijke geheugen heeft zijn beperkingen: ons kortermijngeheugen is in staat om maximaal zeven (willekeurige) begrippen te onthouden. Ons langetermijngeheugen doet het gelukkig wat beter, maar ook daar geldt dat hoe meer logische verbanden tussen begrippen, hoe makkelijker de informatie vindbaar en reproduceerbaar is. (Als u neurowetenschapper bent, hangt u nu waarschijnlijk raaskallend in de gordijnen. Dit is echter geen blog over cognitieve psychologie, wel over live communicatie.)

Hoe werkt het? Bij het overdragen van informatie van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen en bij het terug opdiepen van diezelfde informatie spelen twee zaken een rol: de onderlinge verbanden tussen de diverse deeltjes informatie én emoties. Omdat ik niet zo heel erg van voetbal hou en geen enkele club aanhorig, ben ik onmogelijk in staat om samen te vatten wat de commentaren van de trainer na afloop van de match waren. Een fanatieke RSCA-supporter kan wél gedetailleerd vertellen hoe Hein op de wedstrijd terugblikte.

Op de beurs wilt u dat bezoekers uw stand opmerken, de boodschap en de belangrijkste argumenten onthouden en – als het even kan – het er ook met anderen over hebben. Dat lukt enkel wanneer er een sterke logische samenhang is tussen de argumenten. Door ze samen te brengen in een verhaal, reikt u de bezoeker een structuur aan die het makkelijk maakt het geheel te memoriseren en te reproduceren.

Typisch voor een beklijvend verhaal is dat het de emoties bespeelt: het speelt in op wat de bezoeker leuk/mooi/aardig/knap/boeiend vindt, veeleer dan hem met cijfers en feiten om de oren te slaan. Een goed verhaal slaat een brug tussen de persoonlijke leefwereld van de bezoeker en die van de exposant, tussen die van de (potentiële) gebruiker en die van de maker, tussen die van de koper met een budget en de verkoper met een oplossing.

#storytelling #expotip #beurstips #beurstraining

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.