Formuleer heldere doelstellingen


“I want it all!” U kent die oude hit van Queen nog? Leuk nummer, - maar op een beursstand werkt het niet. Wie alles wil, eindigt meestal met niks, of toch met veel minder dan in het vooruitzicht gesteld werd. Er zijn honderden goeie redenen om aan een beurs deel te nemen, maar dat betekent niet dat ze ook in uw geval alle honderd (even) goed zijn.

Bij het bepalen van de deelnamedoelstellingen moeten keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld. Die worden onder meer bepaald door de volgende vragen: willen we bestaande relaties uitdiepen of vooral nieuwe contacten aanknopen? Willen we ons aandeel op bestaande markten vergroten of willen we nieuwe markten betreden? Willen we rechtstreeks verkopen of via andere spelers in de waardenketen? Met bestaande producten en diensten of met een nieuw te ontwikkelen aanbod?

Zeker op drukbezochte internationale vakbeurzen moet de vraag ‘Wat willen we bereiken?’ vooraf op een heldere manier beantwoord worden. Vaak komt dat neer op een geografische afbakening en de keuze voor een bepaald distributiesysteem. En daar hoort ook een timing bij: het contact op de beursstand is slechts één van de contactmomenten die uiteindelijk – soms na heel lange tijd – tot een contract moeten leiden.

Om goed te zijn, moeten doelstellingen SMART zijn:

  • Specifiek: Er moet een directe relatie zijn tussen het contact op de beursstand en de zakelijke transactie waar dat contact uiteindelijk in uitmondt;

  • Meetbaar: De meetbaarheid van een doelstelling kan zowel direct als indirect zijn, precies of bij benadering, maar laat altijd toe om te objectiveren;

  • Attractief: Concrete doelstellingen – en vooral ambitieuze doelstellingen – werken motiverend voor de standmedewerkers. Het is de wortel die voor hen uit gehouden wordt en hen bij de les houdt;

  • Realistisch: Om motiverend te werken, moeten targets ook realistisch zijn. Het hele team moet voortdurend het gevoel hebben dat ‘het erin zit’;

  • Tijdgebonden: Er is tijd nodig om een beurscontact te converteren in een effectief contract. Meet de prestaties onmiddellijk na de beurs, maar ook na 6 maanden of na een jaar.

Omdat niet iedereen in een standteam even sterk is in bepaalde soorten interactie met beursbezoekers, kunt u de collectieve doelstellingen het best vertalen naar een individuele taakstelling, die aangepast is aan de competenties van elk teamlid.

Ga voorafgaand aan de beurs uitgebreid in op de diverse deelnamedoelstellingen en hoe elk teamlid kan bijdragen aan het behalen ervan. Koppel na afloop van elke beursdag of voor aanvang van de volgende kort terug over de belangrijkste prestaties van de vorige dag.

#beurstips #doelstellingen #vakbeurs #beurscoach #beurstraining

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.