Let op uw lichaamstaal

In gesproken en geschreven communicatie is heel veel ruimte voor nuances. Wanneer je tot iemand spreekt, kan je woorden benadrukken, sneller of trager spreken, veranderen van toonhoogte, je woorden met gebaren kracht bijzetten… In geschreven communicatie kan je woorden wikken, schrappen en vervangen, inhoud tussen haakjes of tussen gedachtestreepjes zetten – dat moet u straks maar even proberen – of met een voetnoot verwijzen naar meer tekst en uitleg.

Op de stand vind je heel wat vormen van verbale communicatie: de slogan, de teksten op displays en in productfolders, het gesprek tussen een standmedewerker en een bezoeker, de voice-over en de ondertitels op de video… Ook de non-verbale communicatie doet haar deel van het werk: de illustraties op de display, de grote visual die de aandacht moet trekken, de accentverlichting, het kleurgebruik op de stand en de outfit van het team… Alles helpt om de boodschap over te brengen. Maar…

Als het erom gaat informatie over te brengen, is non-verbale communicatie veel intensiever kanaal dan verbale communicatie: het overgrote deel van wat de ontvanger percipieert en onthoudt, is via non-verbale communicatie overgedragen. Subtiele signalen die verveling of vermoeidheid verraden, een oogopslag die als onbetrouwbaar geïnterpreteerd wordt, de geur van de curry die u eerder die middag at, zweet dat op uw voorhoofd parelt, klamme handen…

Heel veel – ongewenste - non-verbale communicatie op de stand hebben we helemaal niet onder controle. Ze wordt veroorzaakt doordat we ons in onnatuurlijke omstandigheden bevinden en voor een opdracht staan waar de ene al makkelijker mee om gaat dan de andere: volslagen vreemden aanspreken. Contraproductieve lichaamstaal ontstaat wanneer we niet voor de volle 100 procent gefocust zijn op mensen ontmoeten: tokkelen op de laptop of de smartphone, door een catalogus of een magazine bladeren, een onderonsje met een collega uit het team…. Door de bezoeker in het gangpad wordt het allemaal gepercipieerd als desinteresse.

Hoe moet het dan wel? Zorg er eerst voor dat u zich goed in uw vel voelt: comfortabele kleding, comfortabele schoenen, goed uitgerust. Hou het doel van deze beursdeelname in het achterhoofd en ga nabij de buitenzijde van de stand staan om bezoekers te begroeten met uw breedste glimlach. Hoe reageren ze? Houden ze halt, dan is het uw beurt om een eerste zet te doen: stel een sterke openingsvraag. En glimlach! Luister naar het antwoord en gebruik het als voorzet voor een volgende vraag. En glimlach! Komt het gesprek in tweede versnelling? Nodig de bezoeker uit om verder op de stand te komen. Geef hem de tijd en de ruimte om zijn verhaal te doen en blijf vragen stellen.


  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.